Informacija i termini polaganja u septembarskom ispitnom roku
Shodno Pravilima studiranja na osnovnim studijama u septembarskom ispitnom roku studenti imaju pravo da polažu kolokvijume i/ili završne ispite. Prema istaknutim terminima, provjere znanja iz predmeta Kompjuterska grafika biće organizovane na sledeći način:

  • Utorak, 14.09., 14h, sala L2 - prvi termin završnog ispita
  • Ponedeljak, 20.09., 12h, sala L2 - drugi termin završnog ispita

Radi lakše organizacije potrebno je da se studenti prijave mail-om na adresu autocadetf@gmail.com najkasnije do 27.08.2021 godine do 10h. U naslovu (subject-u) mail-a navesti broj indeksa, prezime i ime, 1 ili 2 termin (npr. 1/2019, Marković Marko, 1 termin).Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.