Elektrotehnički fakultet, 05.06.2020

Organizacija, rasporedi po grupama i termini polaganja provjera znanja u junskom ispitnom rokuPoštovane kolege,

Prema istaknutom rasporedu polaganja kolokvijuma i ispita u junskom ispitnom roku, za predmet Kompjuterska grafika su predviđeni sledeći termini:

  • 15.06., od 08h do 16h, sale L1 i L2
  • 26.06., od 11h do 17h, sale L1 i L2

Shodno prethodnom, provjere znanja će biti organizovane kako slijedi:

  • 15.06. – ispit u redovnom terminu. S obzirom na ograničenja broja studenata po salama (a u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje), kolokvijum će se održati u grupama. Raspored studenata po grupama i termini održavanja kolokvijuma dati su u prilogu.
  • 26.06. – ispit u popravnom terminu. Nakon objavljivanja rezultata ispita u redovnom terminu studenti koji budu zainteresovani za popravak ispita ili ga nisu polagali u redovnom terminu će se prijavljivati putem mail-a. Detalji će blagovremeno biti istaknuti na sajtu. Na osnovu broja zainteresovanih studenata za popravni ispit biće definisane grupe i istaknuti termini polaganja ispita u popravnom terminu.

Dokumenti

Broj posjeta : 240