Elektrotehnički fakultet, 26.06.2020

Konačni rezultati ispita u junskom ispitnom rokuU prilogu su dati konačni rezultati ispita iz predmeta Konpjuterska grafika u junskom ispitnom roku. Studenti su dužni da provjere prikazane rezultate i eventualne primjedbe prijave predmetnom nastavniku na mail: vladanra@ac.me najkasnije do 02.07.2020 godine. Nakon isteka ovog roka eventualne korekcije neće biti moguće.

Dokumenti

Broj posjeta : 164