Elektrotehnički fakultet, 29.12.2020

Dobitnica Studentske nagrade Glavnog grada: Maja VujisićX

Gradonačelni Podgorice Ivan Vuković dodijelio je Studentske nagrade Glavnog grada – Podgorica za 2020. godinu za 35 najboljih studenata. Među nagrađenima je i studentkinja Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, Maja Vujisić.

Maja Vujisić kaže da ova nagrada za nju predstavlja motivaciju za dalje usavršavanje, proširivanje znanja i pomjeranje vlastitih granica kada je lični napredak u pitanju. Ističe da je u konkurenciji svih studenata nekolicina izabrana da bude prva među jednakima, što je velika čast, ali i velika odgovornost.

"Svaki uspjeh predstavlja potvrdu uloženog napora, istrajnosti i truda, rezultat je sopstvenog angažovanja ali i podrške koju na tom putu konstantno primamo od porodice, profesora tokom čitavog perioda školovanja, prijatelja. Na svakom koraku ka željenom cilju ta podrška je veoma važna jer nas upravo ona pokreće u trenucima kada je teško nastaviti dalje. Stoga, njima dugujem zahvalnost jer su svojim učinkom doprinijeli tome da danas budem tu gdje jesam.", kaže Maja Vujisić, te da su ovakva priznanja pokazatelj da se znanje vrednuje, da je prepoznato, pokazatelj su činjenice da je to jedna od najznačajnijih vrijednosti koju posjedujemo, a koju ćemo iskoristiti da unaprijedimo danas u bolje sjutra.

Poruka Maje Vujisić sadašnjim i budućim studentima Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, jeste da treba da istraju u svom radu, da budu vrijedni i teže proširenju znanja ne ograničavajući sebe. Da uče, istražuju, usvajaju nove stvari kroz saradnju sa profesorima i samostalan rad, ne zanemarujući ostala interesovanja jer sve to čini divnu podlogu za izgradnju ličnosti.

Kada postoji volja i predanost radu sve je moguće postići, a najveća satisfakcija u krajnosti nema veze sa materijalnim stvarima koje bi mogle pratiti sam proces već se ona krije u činjenici da je u našim rukama, u nama samima, najveća moć da utičemo na razvoj svijeta oko nas. Svaki doprinos naizgled mali, ostavlja dubok trag koji je u svom punom sjaju vidljiv tek nakon nekog vremena, a svi smo mi tu da ostavimo svoj trag, pečat na mjestu kome je nedostajao možda baš taj komadić slagalice da bude kompletno

Broj posjeta : 685