Elektrotehnički fakultet, 12.01.2021

Predstavljamo uspješne alumniste Elektrotehničkog fakulteta: Marko RadulovićX

U grupi uspješnih alumnista Elektrotehničkog fakulteta predstavljamo Marka Radulovića. Poslovnu karijeru započeo je u danilovgradskom Mezonu, gdje je 2008. izabran na poziciju tehničkog direktora. Funkciju generalnog direktora Direktorata za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije obavljao je od 2017. do 2020. godine.

ETF: Završili ste Elektrotehnički fakultet u Podgorici nakon kojeg ste izgradili zavidnu profesionalnu karijeru. Šta nam možete reći o tome koliko je Fakultet uticao na Vaš razvoj, kao i o načinu studiranja nekada i sada, o razlici u mogućnostima koje su pred studentima?

Marko Radulović: Još kao srednjoškolac sam znao da izbor moje buduće profesije mora biti u skladu sa mojom ličnošću. U tim godinama nijesam razmišljao kako da napravim zavidnu profesionalnu karijeru, već sam se vodio time da posao kojim ću se u životu baviti bude u skladu sa mojim interesovanjima i željama. Kao lučaš, imao sam sreću da mogu da biram na fakultet koji ću upisati. Uz podršku roditelja, odlučio sam se za poziv za koji sam vjerovao, da će me ispunjavati i da ću ga obavljati sa zadovoljstvom.

Danas, nakon nešto više od dvije decenije po završetku studija, mogu da kažem da me je ETF oblikovao ne samo kao inženjera, već i kao osobu i da su četiri godine studiranja, tokom kojih sam stekao stručna znanja bile temelj za moju budući karijeru i današnji uspjeh.

Nije jednostavno vratiti se 25 godina unazad i praviti poređenje sa današnjim vremenom i načinom studiranja kada tehnologija i razna naučna dostignuća čine sastavni dio današnjeg života. Mnoge stvari koje su danas dostupne studentima, za nas su bile ili nepoznanice ili teško dostižne (MB-tni Internet, mobilni telefoni, društvene mreže, putovanje bez VIZA van Crne Gore, …..).

Nadam se će moje buduće kolege znati da ove benefite današnjeg vremena iskoriste na najbolji mogući način.

ETF: Broj preduzeća koji zapošljavaju svršene studente Elektrotehničkog fakulteta je sve veći. Da li ste u vrijeme studija bili svjesni značaja inženjerskog zanimanja i mogućnosti zaposlenja nakon studija?

Marko Radulović: Tokom studija sam vjerovao, što se i ispostavilo kao ispravno, da je jedino važno da steknem nova znanja i vještine, te da je to put koji će me neminovno dovesti do zaposlenja. Iako u tom period mogućnost zaposlenja nije bila kao danas, itekako sam bio svestan značaja inženjerskog zanimanja i njegove atraktivnosti prilikom zaposlenja.

Broj privatnih kompanija, kada sam završio studije, je bio znatno manji, pa je samim tim i mogućnost zaposlenja svršenih studenata ETF-a bila manja. Telekomunikacione kompanije, koje danas predstavljaju jedan od lidera tehničkog razvoja, su se u to vrijeme bavile samo fiksnom telefonijom, dok je razvoj internet i mobilne telefonije, kakvog danas imamo, bio tek na početku.

O mogućnostima i podršci u osnivanju sopstvenih kompanija, ne sjećam se da je u tom period uopšte bilo riječi.

ETF: Kakav je Vaš doživljaj Elektrotehničkog fakulteta danas?

Marko Radulović: ETF uvijek doživljavam na isti način, tj vidim ga kao preteču razvoja elektrotehnike u Crnoj Gori i nosioca razvoja cjelokupnog crnogorskoj društva u ovoj oblasti. Činjenica je da je 21. vijek označen kao vijek energije, vode i informacionih tehnologija. Svjedoci smo snažnog razvoja obnovljivih izvora električne energije, izuzetne dinamike u razvoju elektrifikacije drumskog saobraćaja, digitalizacije, ne samo javne uprave, već svih vidova procesa, razvoja informacionih tehnologija, kako u Evropi, tako i u svijetu. U svim ovim procesima buduće kolege inženjeri elektrotehnike sa našeg ETF-a ne trebaju biti samo puki posmatrači ili pasivni sudionici, već aktivni članovi i nosioci razvoja ovih procesa.

Raduje me činjenica da je menadžment ETF-a uočio da je elektrotehnika danas postala dinamična oblast, te shodno tome je prepoznao i potrebu da se i sam fakultet počne mijenjati i aktivnije pratiti savremene trendove u obrazovanju u Evropi i svijetu.

ETF: Šta biste poručili trenutnim i budućim studentima Elektrotehničkog fakulteta?

Marko Radulović: Polazim od pretpostavke da su buduće kolege upisali ETF jer imaju određenu strast prema elektrotehnici, što je i preduslov za poslovni uspjeh. Želim da vjerujem da su na ETF došli po znanje, a ne po zvanje, te ponosno ističem da su na pravom mjestu. Najbolja investicija jeste ulaganje u sebe i lični razvoj.

Moja iskrena preporuka budućim kolegama inženjerima bi bila da tokom studija daju svoj maksimum i ulože napor kako bi preuzeli što više znanja koje im profesori na ETF-u nesebično prenose. Činjenica je da je samo znanje ono što im niko ne može uzeti i da znanje predstavlja najbolju osnovu na kojoj trebaju graditi svoju  budućnost.

Broj posjeta : 433