Elektrotehnički fakultet, 14.01.2021

Projekat Elektrotehničkog fakulteta u COST biltenuX

Rukovodilac projekta “3DP istraživanje i inovacije za Covid-19” doc. dr Milena Đukanović, sa Elektrotehničkog fakulteta UCG, dobila je poziv da predstavi projekat za novi broj COST biltena (newsletter), kao i na samom sajtu  COST CA16116 akcije “Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions”.

Poziv joj je uputio naučni predstavnik Dominique Vandekerchove koji u okviru COST programa finansiranog od strane  Evropske Komisije prati uspješne rezulate svojih MC (Management Committee) članova i njihovih istraživačkih grupa uširom Evrope vezanih za postojeće Covid-19 inicijative.

Projekat “3DP istraživanje i inovacije za Covid-19” je prvorangirani na konkursu Ministarstva nauke za Covid-19 konkurs. Nosilac projekta je Elektrotehnički fakultet, a realizovan je u saradnji sa Naučno-tehnološkim parko Crne Gore, Kliničkim centrom Crne Gore i Vrije Univerzitetom iz Brisela.

Ovaj projekat finansira Ministarstvo nauke Crne Gore, Univerzitet Crne Gore i Naučno-tehnološki park Crne Gore.

Više o samom projektu dostupno je na linku:

3DP research and innovation for COVID-19 – COST Action CA16116 (wearablerobots.eu)

O samim rezultatima istraživanja pročitajte u januarskom izdanju časopisa MDPI Applied Sciences:

Applied Sciences | Free Full-Text | Design of 3D Printing Thermo-Sensored Medical Gear in Detecting COVID-19 Symptoms (mdpi.com)

 

 

Image

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 212