Elektrotehnički fakultet, 12.03.2021

Elektrotehnički fakultet učestvuje u izradi mobilnog uređaja za detektovanje stanja industrijskih mašinaElektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore učestvuje u dizajniranju jeftinog mobilnog uređaja koji prati stanje industrijskih mašina i alarmira korisnika usljed nepredviđenih situacija u radu. Riječ je o aktivnosti u okviru međunarodnog projekta „Uređaj za detekciju stanja i potencijalnih otkaza rotacionih mašina na bazi akustičkih signala“ – FASTER, ( eng Device for FAult and STate detection of Rotary machineries based on acoustic signals),  koji finansira Evropska unija kroz  EUREKA program.

Rukovodilac tima sa ETF-a, prof. dr Božo Krstajić, kazao je da na ovom projektu sarađuju sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, kompanijom Projekt Servis iz Beograda i kompanijom ČIKOM iz Podgorice.

„Dizajniranjem ovog uređaja doprinijeće se smanjenju vremena i troškova održavanja mašina u okviru industrijskog postrojenja, produženju radnog vijeka mašina i elemenata i smanjenju hazardnih situacija u postrojenju. U okviru projektnih aktivnosti obavljena su mnogobrojna mjerenja u Termoelektrani Pljevlja, Rudniku uglja Pljevlja, Termoelektrani Kostolac i rudniku olova i cinka „Šuplja stijena“ i uspostavljeni sporazumi o saradnji na ovom projektu sa ovim industrijskim subjektima“, kazao je profesor Krstajić.

On objašnjava da ovaj projekat, pored dizajniranja uređaja koji  može da detektuje stanje rotacionih elemenata industrijskih mašina i bežičnom komunikacijom proslijedi informaciju na cloud platformu ili alarmira korisnika, ima za cilj i promovisanje prediktivnog održavanja industrijskih pogona upotrebom inovativnih IoT rješenja u mašinskom, građevinskom i energetskom sektoru.

„Obrada signala zvuka može se koristiti i za procjenu stanja rotacionih elemenata u raznim motorima, pumpama, mlinovima, kompresorima, i tako dalje, a posjedovanje ovakvog mobilnog uređaja bi omogućilo sektoru održavanja da kontinualno bude informisan o stanju mašine i upozoren kada nastanu neke nepredviđene situacije u radu ili degradacije performansi. Ovaj uređaj prati jedan od rastućih trendova u modernoj industriji, a to je adaptivnost uređaja i mogućnost njegovog ponovnog korišćenja u različitim okruženjima“, zaključuje profesor Krstajić. 

 

Image

 

 

Image

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/elektrotehnicki-fakultet-ucestvuje-u-izradi-mobilnog-uredaja-za-detektovanje-stanja-industrijskih-masina

https://www.in4s.net/elektrotehnicki-fakultet-ucestvuje-u-izradi-mobilnog-uredjaja-za-detektovanje-stanja-industrijskih-masina/

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/313415/ucestvuju-u-izradi-uredjaja-za-detektovanje-stanja-industrijskih-masina.html 

http://me.ekapija.com/news/3201874/elektrotehnicki-fakulteti-iz-podgorice-i-beograda-ucestvuju-u-izradi-mobilnog-uredjaja-za

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 415