Na Elektrotehničkom fakultetu predstavljen pilot projekat dualnog obrazovanja potencijalnim poslodavcima

15.06.2022


Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore prije godinu je započeta realizacija ERASMUS+ projekta DUALMON. Ovim projektom je planirano pilot testiranje dualnog obrazovanja na Fakultetu. Nakon jedne godine realizacije projekta, odrađenog generičkog modela dualnog obrazovanja i ispitivanja potreba tržišta rada, odlučeno je da se pilot dualnog obrazovanja realizuje na modulu Računari, u VI semestru akademskih studija, studjski program Elektronika, telekomunikacije i računari.

Pilot dualnog obrazovanja podrazumijeva da studenti jedan dio ishoda učenja savladaju kroz praksu u firmama. Studenti će u odabranim kompanijama raditi na razvoju inteligentnih sistema, sa preporukama zasnovanim na ponašanju korisnika, a uz primjenu savremenih, na relacionalnim bazama zasnovanih, informacionih sistema, te raznih tehnika za obradu multimedijalnih podataka. Na ovaj način će u realnom okruženju savladati završni dio ishoda učenja predviđenih predmetima: Baze podataka, Informacioni sistemi, Programiranje internet aplikacija, Ekspertni sistemi i Multimedijalni sistemi. Učenje kroz rad u firmama bi započelo u maju 2023. godine, nakon što studenti savladaju fundamente iz navedenih predmeta i steknu znanja neophodna za učešće na projektima.

Kroz ugovore sa kompanijama će biti definisano koje ishode učenja studenti moraju da savladaju u toku boravka u kompaniji. Ocjenu rada na projektu će davati profesor, na osnovu prezentacije urađenog u firmi, dnevnika rada studenta i izvještaja mentora određenog od strane poslodavca.

Prof. dr Vesna Popović-Bugarin je danas prezentirala pilot program grupi ciljnih kompanija, nakon čega je uslijedila diskusija. Predstavnici svih prisutnih kompanija su iskazali zadovoljstvo zbog činjenice da se i na ovaj način Fakultet otvara prema privredi i spremnost da uzmu učešće u pilot programu, kao i da svojim sugestijama doprinesu poboljšanju istog. Istakli su da je velika korist i za studente i za poslodavce činjenica da će već u toku studija studenti biti uključeni u rad na realnim projektima, u realnom poslovnom okruženju.

Blažo Crvenica COO, i Bojan Tešić CTO kompanije Uhura Solutions, u kojoj studenti Ana Ašanin i Vuk Slavić trenutno kroz praksu savladavaju ishode učenja predmeta Informacioni sistemi i Ekspertni sistemi, su sa prisutnima podijelili pozitivno iskustvo u radu sa našim studentima. Kompanija Uhura Solutions je navedenim studentima ponudila plaćenu praksu do početka zimskog semestra, a traži i module daljeg nastavka saradnje sa njima.

Pored kompanije Uhura Solutions, partner na projektu je i Crnogorski Telekom.

Sastanku su prisustvovali i Ivan Radunović, CTO, CODINGO, Marko Pejanović, BDM, Ifostream, Boris Bigović, HR, Amplitudo, Marko Lekić, CTO Fleka, Stevan Šandi, osnivač, BIXIBIT.

Broj posjeta : 424

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.