Novi centar za istraživanje i inovacije na Univerzitetu Crne Gore biće rezultat prvog projekta Horizon programa

01.07.2022


Prvi dobijeni projekat Horizon programa rezultiraće  novim centrom za istraživanje i inovacije za podvodne senzorske mreže i pozicionirati Elektrotehnički fakultet i Univerzitet Crne Gore kao važnog i prepoznatljivog partnera u Evropskom istraživačkom prostoru.  To je rečeno na inicijalnom sastanku međunarodnih partnera na projektu Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže   - MONUSEN (MONtenegrin center for Underwater SEnsor Networks - MONUSEN), održanom danas na ETF-u UCG.  

Rektor UCG prof. dr Vladimir Božović kazao je da ovaj projekat, imajući u vidu njegove ciljeve, predstavlja uspjeh ne samo za Elektrotehnički fakultet  i Univerzitet, već i za Crnu Goru. Kroz projekat će se osnažiti istraživački i inovacini kapaciteti Crne Gore u domenu podvodnih senzorskih mreža i pomorske robotike, u čemu će imati podršku partnerskih institucija prepoznatih u svijetu.

Projekat MONUSEN će, u naučnom dijelu, omogućiti primjenu modernih tehnologija poput blokčejna (blockchain), tehnika automatskog upravljanja i mašinskog učenja za unapređenje sigurnosnih, komunikacionih i upravljačkih aspekata podvodnih senzorskih mreža.

Dekan ETF-a prof. dr Saša Mujović istakao je da je važan benefit ovog projekta, i to što će se u projekat uključiti mladi istraživači i ojačati ljudski kapaciteti pod vođstvom prof. dr Igora Radusinovića koji rukovodi projektom. Ovaj projekat, dodao je, potvrda je uspješnosti ETF-a kao visokoškolske institucije koja kontinuirano napreduje. "Rezultati će doći, ali ono o čemu treba da razmišljamo su sljedeći pozivi”, istakao je on.

„Projekat će doprinijeti ne samo osnaživanju inovacionih kapaciteta i resursa UCG u oblasti pomorske robotičke industrije i senzorskih mreža, već će omogućiti i transfer visokog nivoa naučnog i tehnološkog znanja, praktičnog iskustva, različite istraživačke tehnologije i procese, poboljšati menadžment istraživanja i administraciju, i u krajnjem ojačati veze sa prestižnim institucijama u ovoj oblasti“ kazao je profesor Radusinović.  

Na inicijalnom sastanku predstavnici tima istraživača sa tri vodeće istraživačke institucije u Evropskoj uniji prezentovali su svoje istraživačke kapacitete. Riječ je o institucijama: Sveučilište u Zagrebu - Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, Univerzitet Newcastle Upon Tyne i Nacionalni istraživački savjet Italije.

Pored profesora Radusinovića, članovi projektnog tima sa UCG su dr Slavica Tomović, prof. dr Vanja Asanović, prof. dr Žarko Zečević, prof. dr Ana Jovanović, prof. dr Vesna Rubežić, mr Luka Lazović i mr Luka Martinović.

Budžet projekta MONUSEN, koji finansira Evropska unija,  iznosi 1 443 196 €, od čega će Evropska unija finansirati 1 131 346 €. Budžet projektnog tima sa Univerziteta Crne Gore koji iznosi 464 093 € u cjelosti će finansirati Evropska unija.

Projekat MONUSEN čija je realizacija započela 1. juna ove godine, trajaće 36 mjeseci, gdje, u skladu sa Ugovorm o grantu, ETF UCG ima status koordinatora.

Broj posjeta : 765

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.