Info dan o digitalnoj forenzici na Elektrotehničkom fakultetu: Ljudi su ti koji čine greške
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Info dan, na temu Digitalna forenzika: analiza dokaza kroz inteligentne sisteme i prakse okupio je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, stručnjake i naučnike iz ove oblasti, iz zemlje i regiona.  Događaj je, u okviru istoimene COST akcije CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices (DigForASP), organizovala  prof. dr Milena Đukanović, kao član Menadžment komiteta ispred Crne Gore.

Đukanović je podsjetila da se ova akcija realizuje od 2018. godine, te da digitalna forenzika, kao dio kriminalističkih nauka, stremi rješavanju krivičnih predmeta primjenom naučnih principa. Akcija okuplja stručnjake iz 35 zemalja, sa ukupno osam radnih grupa i 70 aktivnih članova, koji su kroz 30 organizovanih događaja tokom četiri godine trajanja razmjenjivali znanja i iskustva iz ove oblasti.

 “Danas ne postoji uspostavljena metodologija za analizu digitalnih dokaza”, kazala je prof. dr Andreja Tepavčević, sa  Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti.

„Izazovi u akciji DIGforASP su bili stvaranje mreže za istraživanje potencijala primjene vještačke inteligencije i automatskog rasuđivanja u oblasti digitalne forenzike i sinergije između ovih oblasti. Posebno se bavimo analizom dokaza o mogućim zločinima i počiniteljima prikupljenim iz različitih elektronskih uređaja (pomoću specijalizovanog softvera, a prema posebnim propisima), koji se moraju iskoristiti za: rekonstrukciju mogućih događaja, sekvence događaja i scenarije vezana za zločin“, ukazala je Tepavčević, kao član Menadžmenta komiteta ispred Srbije.

Dvije glavne teme za raspravu koje se javljaju u zemljama sa različitim neusaglašenim stavovima, u zavisnosti od kulture, jesu pitanja etičnosti u primjeni vještačke inteligencije i digitalne forenzike, istakla je ona.

Ljudi su ti koji čine greške, kazao je i Tomislav Vazdar, govoreći na temu izgradnje korporativne kulture sajber bezbjednosti, iz ugla njegove pozicije kao direktora Sektora korporativne bezbjednosti  i CSO ERSTE&STEIERMÄRKISCHE banke u Hrvatskoj.

“U poslu, 43% zaposlenih načini grešku koja kompromituje sajber bezbjednost, dok je kršenje bebjednosti u 90% slučajeva upravo ishod ljudske greške. Tokom prvih 100 dana pandemije, sajber napadi su bili povećani za 35,5%”, naveo je Vardar rezultate istraživanja, zaključujući da kompanije moraju pronaći načine da pomognu zaposlenima. U povećanju sajber bezbjednosti umnogome, smatra on, može doprinijeti korporativna kultura u kojoj se od menadžmenta zaposlenom ukazuje poštovanje, uvažavanje i povjerenje. U izgradnji takve kullure temeljitija je osnova za usvajanje i primjenu svih mjera bezbjednosti protiv sajber kriminala".

Sa ljudskim faktorom i lakovjernošću kao glavnim uzrokom ugrožavanja sajber bezbjednosti, saglasio se, iz iskustva, i mr Jakša Backović, rukovodilac grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u Upravi policije Crne Gore.

„Najčešće imamo situacije gdje se zloupotrebljava lakovjernost građana Crne Gore i želja za brzom zaradom“, kazao je Backović navodeći primjere kojima je zajednička elektronska komunikacija. Priličan broj ljudi, nakon što dobije informaciju da teško mogu povratiti novac, odustaje od krivičnog procesuiranja. U posljednje dvije godine, naveo je, bilo je 34 predmeta vezana za računare i računarske prevare, dok je pričinjena šteta bila preko 500.000 eura.

BEC (Business email compromise) prevare, ili prevare kroz kompromitovani poslovni imejl, trenutno u Crnoj Gori, a i u svijetu prave najviše finansijske štete po privatna i pravna lica, dodao je Backović. Obično putem mejla dobijamo obavještenje o promijenjenoj imejl adresi, te se na pralelnom imejlu učini inicijalni kontakt, a zaposleni u finansijskom sektoru preduzeća dobija lažni imejl od rukovodioca.

Za jačanje institucionalnih kapaciteta za suprostavljanje sajber kriminalu, od velikog značaja, za Crnu Goru i region, biće otvaranje Regionalnog centra za razvoj kapaciteta za borbu protiv sajber kriminala i za sajber bezbjednost, kazao je pedstavnik Ministarstva spoljnih poslova Francuske poručnik Sedrik Gruse (Cedric Grousset) na Info danu. U toku su intenzivne pripreme za početak rada. Centar će biti smješten u zgradi Naučno-tehnološkog parka u Podgorici, a na njegovom razvoju rade tri partnerske institucije Univerziteta Crne Gore (UCG), Ministarstva spoljnih poslova i Ambasade Republike Francuske i Ambasade Slovenije.

Na temu digitalne forenzike i primjene naučnih metoda, svako u svojoj oblasti govorili su i prof. dr Veljko Milutinović, (DataFlow za bebjednost i Big Data), prof. dr Miodrag J. Mihaljević (Blokčejn tehnologija i digitalna forenzika), prof. dr Ivana Štajner Papuga (Operateri agregacije u problemima rangiranja zločina), i prof. dr Vesna Dimitrova (Primjena mašinkog učenja u bezbjednosti informacija).

Milena Milonjić, iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, nacionalni koordinator za COST program, ukazala je na značaj ovakvih i sličnih COST akcija koje pružaju podršku naučnoistraživačkoj zajednici i razvoju države.    Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.