Podvodna akustična senzorska mreža realizovana u MONUSEN centru u okviru trodnevne ekspertske posjete od 8. do 10. marta 2023. godine
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Ekspertska posjeta u cilju razvoja kapaciteta istraživača sa Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore u oblasti implementiranja ideja za podvodne mrežne protokole primjenom nanomodema, realizovana je od 8. do 10. marta 2023. godine u okviru projekta „Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže“ (MONtenegrin center for Underwater SEnsor Networks – MONUSEN). Profesor Jeff Neasham i naučni saradnik dr Ben Sherlock sa Univerziteta Newcastle Upon Tyne, realizovali su teorijsku i praktičnu obuku, nakon predavanja o podvodnim komunikacijama i modelovanju podvodnih senzorskih mreža održanim prethodne sedmice. 
Prvog dana obuke, predavači su predstavili osnove embedded programiranja i funkcionisanja nanomodema. Mladi istraživači i studenti osnovnih i master studija na smjeru Telekomunikacije, u toku prvog i drugog dana obuke, u MONUSEN laboratoriji realizovali podvodnu TDMA senzorsku mrežu baziranu na nanomodemima. Trećeg dana obuke, testirana je ova podvodna akustična senzorska mreža u realnim uslovima u okviru eksperimenta koji je realizovan na Skadarskom jezeru. Učesnici su imali priliku da, snimajući spektrogram, sagledaju uticaj kiše i drugih šumova na akustične komunikacije, kao i efekte koji se javljaju u podvodnim akustičnim kanalima, poput izuzetno izraženog slabljenja prilikom prostiranja akustičnih signala kroz travu i trsku koja raste u jezeru. Testirajući podvodne modeme na više udaljenih lokacija, učesnici koji su implementirali mrežu kreiranu u MONUSEN laboratoriji, imali su priliku da osim teorijskih postavki sagledaju u realnim uslovima dizajniranje i realizaciju eksperimenata u oblasti podvodnih akustičnih komunikacija i mreža. 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.