MONUSEN centar organizuje predavanja o upravljanju međunarodnim projektima




Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U okviru implementacije projekta „Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže"(MONtenegrin center for Underwater SEnsor Networks - MONUSEN), koji finansira Evropska unija (program Horizont Evropa tj.  ključni program Evropske unije za finansiranje istraživanja i inovacija u periodu od 2021. do 2027. godine) organizuju se 15. i 16. novembra 2023. godine, predavanja o upravljanju međunarodnim projektima. MONUSEN projekat se realizuje u saradnji sa tri vodeće istraživačke institucije u Evropskoj uniji: Sveučilištem u Zagrebu - Fakultetom za elektrotehniku i računarstvo, Univerzitetom Newcastle Upon Tyne i Nacionalnim istraživačkim savjetom Italije.

Podsjećamo, projekat MONUSEN u naučnom dijelu omogućava primjenu modernih tehnologija poput blokčejna (blockchain), tehnika automatskog upravljanja i mašinskog učenja za unapređenje sigurnosnih, komunikacionih i upravljačkih aspekata podvodnih senzorskih mreža. Senzorske mreže se koriste za prikupljanje okeanografskih podataka, praćenje zagađenja, istraživanje prirodnih podmorskih resursa, prevenciju katastrofa, navigaciju i nadzor.

Predavanja će održati Željka Rajković, projektni administrator na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Univerziteta u Zagrebu. Ona je profesionalac sa ogromnim iskustvom u marketingu, poslovnom razvoju i upravljanju projektima.

Učesnici će imati priliku da upoznaju koncepte planiranja projekta, metode implementacije projekata i ulogu diseminacije međunarodnih projekata. Poseban fokus će biti na značaju dobrog planiranja obima projekta, budžeta, potrebnih resursa, kao i vremenskog okvira potrebnog za implementaciju projekta. Prikazaće se i najbolji alati za implementaciju i upravljanje projektima. Takođe, predstaviće se i uspješne prakse već realizovanih projekata – studija slučaja Interreg projekta.

Predavanja će biti otvorena za zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje, kao i sve studente. S obzirom da je broj učesnika ograničen, molimo sve zainteresovane da svoje učešće potvrde popunjavanjem prijave preko https://forms.gle/uyVFREKRuiBtnfEi7 najkasnije do ponedeljka 13.11.2023. godine.

Dokumenti



Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.