UCG se priključio EuroCC 2 projektu i nacionalnom centru kompetencija za HPC
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Dana 13. decembra 2023. godine održan je prvi sastanak tima sa Univerziteta Crne Gore koji učestvuje u realizaciji EuroCC 2 projekta (National Competence Centres in the framework of EuroHPC). Time je UCG postao dio nacionalnog centra kompetencija za oblast računarstva visokih performansi, koji je osnovan u okvitu EuroCC projekta pri Univerzitetu Donja Gorica.

Predstavnici NCC Montenegro (National Competence Centre), prof. dr Tomo Popović i doc. dr Luka Filipović su predstavili dosadašnje aktivnosti u okviru EuroCC i EuroCC 2 projekata. U diskusiji koja se razvila nakon izloženih prezentacija, identifikovani su mogući pravci daljeg rada na HPC platformama, kao i načini na koje zainteresovani korisnici sa UCG mogu aplicirati za potrebne resurse kod HPC centara partnera u okviru EuroCC2 projekta.

Kroz ovaj projekat će biti obezbijeđena podrška, kao i potrebne obuke i treninzi za korišćenje HPC resursa naučnoistraživačkoj zajednici UCG, javnim institucijama i partnerima iz privrede koji sarađuju sa UCG.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.