Učešće članova istraživačkog tima iz centra MONUSEN na konferenciji IT 2024
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Članovi istraživačkog tima iz centra MONUSEN, učestvovali su na Konferenciji INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2024 koja je održana od 21. do 24. februara 2024. godine na Žabljaku. Istraživači mr Luka Martinović i prof. dr Žarko Zečević predstavili su rad pod nazivom "KF-based LOS Guidance Law for Path Following of USV: Experiments and Performance Evaluation". Njihov rad prikazuje eksperimentalne rezultate algoritma za vođenje plovila po pravoj liniji, koji je razvijen u saradnji sa partnerima iz Nacionalnog istraživačkog savjeta Italije (CNR) u okviru projekta MONUSEN. Eksperimenti na realnom plovilu su sprovedeni u Đenovi, tokom dvomjesečnog boravka mr Luke Martinovića i prof. dr Žarka Zečevića u CNR-u.

Dr Luka Lazović predstavio je rad pod nazivom "Implementation of Chaotic DSSS Technique for Underwater Acoustic Communication System", autora: Luka Lazović, Jeffrey Neasham, Benjamin Sherlock, Ana Jovanović i Vesna Rubežić. Istraživanje predstavljeno u poster sekciji predstavlja nastavak istraživanja i razvoja podvodnih akustičnih komunikacija započetih tokom boravka dr Luke Lazovića na Univerzitetu Newcastle Upon Tyne u okviru projekta MONUSEN. Primarni cilj ovog istraživanja je poboljšavanje brzine prenosa podataka, budući da niska brzina prenosa podataka  predstavlja glavno ograničenje prethodno razvijenog DCSK modulacionog sistema. Predložena metodologija uključuje primjenu DSSS tehnike (Chaotic Direct-Sequence Spread Spectrum) za podvodni akustički komunikacioni sistem. Lorencova haotična mapa služi kao generator sekvence kojom se vrši proširivanje spektra u ovoj modulacionoj tehnici. Sprovođenje istraživanja u ovoj oblasti, posebno u realnim uslovima, predstavlja značajne izazove zbog raznovrsnih podvodnih komunikacionih kanala, različitih ljudskih aktivnosti i mikroklimatskih faktora koji preovladavaju na konkretnom lokalitetu. 

Na istoj konferenciji studenti master studija automatike, Vladimir Ćetković i Mitar Otašević prezentovali su radove "Improved LOS Guidance Law for Curved Path Following of Underactuated USV in Presence of Ocean Currents" i "Formation Path Following of Multiple Underactuated Surface Vehicles in Presence of Unknown Environmental Forces". U ovim radovima, Vladimir i Mitar su prikazali rezultate istraživanja sprovedenih u okviru izrade svojih magistarskih teza, koje rade pod mentorstvom prof. dr Žarka Zečevića. Pomenuti radovi se bave problematikom vođenja plovila po krivolinijskoj putanji, odnosno, problematikom automatskog upravljanja i vođenja grupe pomorskih robota u prisustvu morskih struja.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.