Održano predavanje "Razvoj visokih poluprovodničkih tehnologija u Crnoj Gori"
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U četvrtak, 9. maja, povodom obilježavnja jubileja 50 godina od osnivanja Univerziteta Crne Gore, održano je predavanje na temu Razvoj visokih poluprovodničkih tehnologija u Crnoj Gori. Predavanje je otvorio Dekan Elektrotehničkog fakulteta prof. dr Budimir Lutovac.

Učesnici predavanja su bili prof. dr Nikša Tadić, doc. dr Milena Erceg, nastavnici na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, dr Alija Dervić (ID Quantique, Austrija), dr Vladimir Pejović (IMEC, Belgija) i mr Danilo Petričević (doktorand na Tehničkom univerzitetu Twente, Holandija).

Prof. dr Nikša Tadić govorio je o razvoju Grupe za integrisane mikrosisteme Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore kao naučno-istraživačke baze za razvoj visokih poluprovodničkih tehnologija u Crnoj Gori. U toku predavanja bilo je riječi o naučno-istraživačkim projektima koji su realizovani u saradnji sa Tehničkim univerzitetom u Beču sa prikazom fabrikovanih čipova. Ukazano je da koncept „nauka radi nauke“ nije održiv, već da nauka prije svega treba da bude u službi rješavanja realnih problema.

Doc. dr Milena Erceg je dala odgovarajuće smjernice za razvoj visokih poluprovodničkih tehnologija u Crnoj Gori kroz osnivanje Laboratorije za integrisane mikrosisteme na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Ukazala je na problem kontinuiranog odliva visokostručnih kadrova iz naše zemlje kao posljedica nedovoljno razvijenog privrednog okruženja, kao i na potrebu za većim učešćem Univerziteta u kreiranju razvojnih pravaca Crne Gore.

Dr Alija Dervić govorio je o svojim iskustvima u oblasti visokih poluprovodničkih tehnologija tokom doktorskih studija na Tehničkom univerzitetu u Beču, Austrija, i tokom rada u poluprovodničkoj industriji u Austriji u kompanijama USound i ID Quantique. Dr Dervić je posebno istakao značaj implementacije CAD alata u nastavni program, kao neophodan uslov za formiranje kadrova iz oblasti projektovanja integrisanih kola.

Dr Vladimir Pejović je prenio svoja iskustva u oblasti visokih poluprovodničkih tehnologija stečena tokom doktorskih studija na Institutu za nanotehnologije IMEC u Luvenu, Belgija, i tokom rada u poluprovodničkoj industriji u Belgiji na istom Institutu. Dr Pejović je kroz primjer Belgije ukazao na mogući razvojni put industrije visokih tehnologija i u Crnoj Gori.

Mr Danilo Petričević je saopštio svoja iskustva u oblasti visokih poluprovodničkih tehnologija stečena tokom doktorskih studija na Tehničkom univerzitetu Twente, Enšede, Holandija. Mr Petričević je govorio o značajnim ulaganjima holandske vlade u razvoj nauke.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.