29. međunarodna naučno-stručna konferencija INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2025, februar 2025.
 29. međunarodna naučno-stručna konferencija INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2025, februar 2025.

29. međunarodna naučno-stručna konferencija INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2025 će se održati od 19. do 22. februara 2025. godine na Žabljaku. Prezentacije autorskih radova i plenarne sesije će se realizovati u KOMBINOVANOM režimu (uživo i online) pa autori i učesnici mogu izabrati način učešća. Nastupajuća konferencija biće podržana od strane IEEE udruženja i IEEE sekcije za Srbiju i Crnu Goru. U želji da podignemo vidljivost i rejting autorskih radova preporučujemo autorima da radove pišu na engleskom jeziku. Radovi napisani na engleskom jeziku, koje recenzenti odaberu, biće predloženi IEEE udruženju za publikaciju u IEEE Xplore bazu.

Autorski radovi prijavljeni za prezentovanje će biti recenzirani i odabrani na bazi kompletnog rada, a radovi mogu biti prezentovani u okviru oralne ili poster sekcije. Radove treba pisati prema uputstvu koje se nalazi na sajtu https://www.it.ac.me/.

U dogovoru sa Organizacionim odborom Konferencije zainteresovane institucije mogu organizovati prezentacije svojih naučno-istraživačkih, stručnih, razvojnih i proizvodnih projekata i dostignuća.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.