Seminar u okviru projekta “CrossBow”
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Seminar na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, koji se održava u okviru projekta ETF-a i Crnogorskog elektroprenosnog sistema “CrossBow”, otvorila je ministarka nauke dr Sanja Damjanović.

Na seminaru pod nazivom “Tržišno orijentisani elektroenergetski sistemi sa distribuiranim generatorima i sistemima skladištenja električne energije” učestvovali su predstavnici akademskog i privrednog sektora. Glavni predavač na seminaru je bio prof. dr Jovica Milanović sa Univerziteta u Mančesteru, jedan od glavnih istraživača na EU H2020 projektu CrossBow. Nacionalnim projektom kojim se Elektrotehnički fakultet pridružio ovom EU projektu rukovodi prof. dr Saša Mujović sa Elektrotehničkog fakulteta, inače i član Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke Crne Gore. 

Projekat u okviru kojeg se održava seminar finansira se iz programa H2020 u domenu Energetike, za partnera Crnogorski elektroprenosni sistem, dok se dodatne aktivnosti Elektrotehničkog fakulteta finansiraju iz nacionalnog projekta koji je podržalo Ministarstvo nauke. Namjera ovog instrumenta finansiranja, istakla je ministarka u obraćanju, je omogućavanje dodatnim timovima naučnika iz naše zemlje da se pridruže tekućim projektima u H2020 i COST programu i na taj način brže usvoje prioritetne teme istraživanja u Evropi i internacionalizuju svoj istraživački rad.

-Crna Gora je pridruženi član EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, od 2014. godine. U pitanju je jedan od najljepših programa kojim se  mapiraju društveni izazovi, a zatim pozivaju akademski i privredni sektor da ponude najbolja inovativna rješenja. Ovaj program pruža velike šanse za različite subjekte u naučnom i inovacionom procesu, međutim, zahtijeva i jedan drugačiji pristup u naučnoistraživačkom radu. Za intenzivnije učešće naše zajednice u Horizontu 2020 potrebno je promijeniti koncept naučnog rada, kao rada zarad svog ličnog napredovanja i izbora u više zvanje, ka konceptu naučnog rada za doprinos privredi - unaprijeđenju konkurentnosti i kreiranju novih radnih mjesta, ili rješavanju velikih društvenih izazova, kazala je ministarka Damjanović u obraćanju prisutnima.

Ona je istakla da joj je drago što seminaru prisustvuju predstavnici privrede sa kojima će se razmijeniti znanja i na taj način omogućiti veća relevantnost projekta za privredu i brže usvajanje novih tehnoloških rješenja.

-U toku je priprema Strategije pametne specijalizacije koja ima za cilj strukturnu transformaciju naše privrede bazirane na inovacijama. Ministarstvo nauke je nadležno za vođenje ovog procesa. Cilj je da se definišu prioritetne oblasti i pronađu inovativne niše koje imaju najveći potencijal da podstaknu ekonomski razvoj i konkurentnost naše zemlje, i da se zatim naša nacionalna sredstva fokusiraju upravo na istraživanje i inovacije u okviru ovih prioritetnih oblasti. Imajući u vidu da je Energija jedna od prioritetnih oblati, pozivam vas da nam pomognete da nađemo naše inovativne niše, jer će ova Strategija donijeti jasnu viziju o privredi koju Crna Gora treba da razvije u budućnosti, kao i ulozi koju nauka, inovacije, tehnologija i javne politike u tom procesu treda da odigraju, istakla je ministarka.

Projekat “Crossbow” se odnosni na zajedničko korišćenje resursa kako bi se podstaklo prekogranično upravljanje varijabilnim obnovljivim energijama i jedinicama za skladištenje, te omogućio visok nivo ulaska čistih energija na tržište, a smanjenje oprerativnih troškova i pobošljanje ekonomske koristi.

Ministarstvo naukeNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.