Elektrotehnički fakultet, 25.06.2019

Na Elektrotehničkom fakultetu 330 mjestaNa atraktivnim i potpuno modernizovanim studijskim programima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore ove godine je predviđeno 100 mjesta na programu Energetika i automatika, 100 na  Elektronika, telekomunkacije i računari i 130 za Primijenjeno računarstvo.

Prodekanica za nastavu ovog fakulteta prof. dr Ana Jovanović navodi da se najčešće sva mjesta na Elektrotehničkom fakultetu popune u prvom upisnom roku.

“Prohodne škole u skladu sa Pravilnikom o upisu na prvu godinu osnovnih studija su: gimnazija, medresa i srednje stručne škole”, navela je ona, dodajući da na ovom fakultetu nema prijemnog ispita.Image

Stalna težnja za nabavkom nove - visokosofisticirane laboratorijske opreme, obezbjeđivanje mogućnosti stručne prakse studentima, te njihovo involviranje u međunarodne projekte koji se realizuju na Fakultetu, predstavljaju mehanizme osposobljavanja studenata ovog fakulteta i podizanja nivoa njihove konkurentnosti.

Odgovarajuće vještine studenti ovog fakulteta stiču u okviru stručne prakse u kompanijama: Elektroprivreda Crne Gore, Crnogorski telekom, Crnogorski elektroprenosni sistem, Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost, Crnogorski elektrodistributivni sistem i sl.

Kroz učešće na projektima, imaju najbolju priliku da uče i savladavaju realne probleme i da se usavršavaju uz pomoć nastavnog kadra.

Upravo na ovom fakultetu su stasavali studenti sa startapovima čija je važnost i međunarodno prepoznata.

 

https://www.cdm.me/drustvo/na-elektrotehnickom-fakultetu-330-mjesta/

https://portalanalitika.me/clanak/338095/na-elektrotehnickom-fakultetu-330-mjesta

http://www.antenam.net/drustvo/124484-na-elektrotehnickom-fakultetu-330-mjesta

Broj posjeta : 4012