Elektrotehnički fakultet, 20.12.2019

Doc. dr Martin Ćalasan dobitnik je Priznanja za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju UniverzitetaRektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić je, na svečanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore, dodijelio 20 priznanja za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta zaslužnim pojedincima sa svih organizacionih jedinica. Na osnovu prijedloga Vijeća Elektrotehničkog fakulteta, Priznanje za doprinose u tekućoj godini primio je doc. dr Martin Ćalasan.

 

Doc. dr Martin Ćalasan je u tekućoj godini publikovao sedam radova u časopisima SCI/SCIE liste; tri rada kao dio međunarodne monografije (izdavač Springer); jedan rad u časopisu koji ima međunarodnu distribuciju i koji se u potpunosti piše na engleskom jeziku; tri rada u regionalnim časopisima koji imaju međunarodnu Editorial board i rezime na engleskom jeziku; dva rada u domaćim časopisima; 10 radova na međunarodnim konferencijama; 13 radova na domaćim konferencijama. Osim naučnih publikacija, imao je i intenzivne aktivnosti u realizaciji nekoliko projekata.

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/59614-nagradeni-najbolji-studenti-i-urucena-priznanja-i-plakete-za-izuzetne-doprinose-u-naucnoistrazivackom-i-umjetnickom-radu

Broj posjeta : 665