Elektrotehnički fakultet, 06.01.2020

Doc. dr Martin Ćalasan o priznanju UCG, uspjesima u životu i na polju naukeX

"Elektrotehnički fakultet je bio, jeste i biće vodeća naučno-istraživačka institucija UCG. Zbog toga, kada vas Vijeće tako renomiranog fakulteta, predloži za dobijanje Priznanja za postignute rezultate i doprinose razvoju naučnoistraživačkog i stručnog rada, onda to ima poseban značaj, posebnu vrijednost, ali istovremeno predstavlja i veliki izazov i obavezu u budućnosti", kazao je doc. dr Martin Ćalasan, povodom uručenja ove nagarade, na svečanoj sjednici Senata UCG.

Kada govori o izazovima tokom prethodne godine, najveći je bio kako uvesti  studente specijalističkih i master studija u aktuelne naučne oblasti i u realizaciju aktuelnih projekata. 

"Posebno je bio izazov koordinisati njihovim istraživanjima u dijametralno različitim oblastima - solarna energija, transformatori, regulacija frekvencije energetskih sistema, sistemi za skladištenje energije, sistemi za kompenzaciju reaktivne energije i slično", kazao je Ćalasan.

Kako je mišljenja da je prava nauka ona koja se i eksperimentalno verifikuje, smatra da je glavni izazov bio sprovođenje različitih eksperimenata, te realizacija različitih eksperimentalnih postavki na našem fakultetu.

"Zbog toga se posebno mogu pohvaliti prvim eksperimentalnim istraživanjima oko mjerenja solarnog zračenja koje je realizovano u Laboratoriji za automatiku, a čiji rezultati su publikovani u renomiranom časopisu Energies; istraživanjima oko matematičkog modelovanja asinhrone mašine sprovedenim u Laboratoriji za specijalne električne mašine i energetsku elektroniku, i istraživanja na monofaznom transformatoru sprovedenim u Laboratoriji za električne mašine i pogone", kazao je Ćalasan.

Na pitanje o uspjehu koji bi posebno izdvojio tokom prethodne godine, on kaže: "Na ličnom planu, moj najveći dosadašnji životni uspjeh je taj što sam postao otac jedne predivne djevojčice, moje Lene".

Kada je riječ o naučnim doprinosima – svojim najvećim uspjehom smatra to što je u toku 2019. godine imao oko sebe sjajne studente željne znanja, istraživanja i saradnje.

"Danilo, Dražen, Milica, Lazar, Mihailo, Ognjen, Katarina, Tamara, Andrija, Željko, Nikola i drugi su glavni „krivci“ za moju nauku, moji glavni pokretači i naučni podmladak na koji bi svako bio ponosan. Prema tome, moj glavni doprinos razvoju UCG jeste rad sa mladim, sjajnim ljudima koji imaju izraženu zdravu ambiciju, želju za radom, za napredovanjem, usavršavanjem i radom na projektima. Takođe, moram pomenuti da uspjehom smatram i saradnju sa većim brojem svojih kolega koji pripadaju različitim istraživačkim grupama", ističe Ćalasan.

Generalno, ni u životu, a ni u nauci, ne volim da postavljam dugoročne ciljeve, komentariše Ćalasan na pitanje o postavljenim ciljevima za 2020. godinu.

"Ako bih govorio o nekom kontinuitetu, onda je to zasigurno razvoj novih laboratorijskih postavki, razvoj preciznijih sistema mjerenja i sistema regulacije, a u cilju eksperimetalne verifikacije istraživanja. Takođe, tu je i rad na aktuelnim međunarodnim projektima i koordinacija aktivnosti".

Podsjećamo, Ćalasan je nagrađen Priznanjem za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta, dodijeljenim zaslužnim pojedincima sa svih organizacionih jedinica.

On je u tekućoj godini publikovao sedam radova u časopisima SCI/SCIE liste; tri rada kao dio međunarodne monografije (izdavač Springer); jedan rad u časopisu koji ima međunarodnu distribuciju i koji se u potpunosti piše na engleskom jeziku; tri rada u regionalnim časopisima koji imaju međunarodnu Editorial board i rezime na engleskom jeziku; dva rada u domaćim časopisima; 10 radova na međunarodnim konferencijama; 13 radova na domaćim konferencijama. Osim naučnih publikacija, imao je i intenzivne aktivnosti u realizaciji nekoliko projekata. 

 

 

 

 

Broj posjeta : 1045