Elektrotehnički fakultet, 18.02.2020

Rad profesora Elektrotehničkog fakulteta na naslovnoj strani prestižnog časopisa IEEE Signal Processing MagazineX

Naslovna strana najnovijeg broja časopisa IEEE Signal Processing Magazine, sa najvišim impakt faktorom u oblasti obrade signala, na naslovnoj strani najavljuje rad koji  potpisuju i dva autora sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore: Ljubiša Stanković i Miloš Daković. 

Rad "Demystifying the Coherence Index in Compressive Sensing", potpisuju i kolege sa Imperijal koledža u Londonu: Danilo P. Mandić i Ilya Kisil.

Broj posjeta : 810