Elektrotehnički fakultet, 17.05.2020

Elektrotehnički fakultet za maturante i na društvenim mrežamaX

Informacije o Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore,  za maturante zainteresovane za upis, dostupne su na stranici sajta Univerziteta Crne Gore, kao i na profilima ovog fakulteta na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram.

Prodekan ovog fakulteta dr Vesna Rubežić kaže da se na ovom fakultetu intenzivno pripremaju za upis nove generacije studenata.

„Linkove za neke važne informacije i događaje koje organizuje Elektrotehnički fakultet prosljeđujemo srednjim školama, kako bi bili objavljeni i na sajtovima škola“, kazala je Rubežić.

Više informacija o studijskim programima dostupno je i u posljednjem izdanju Informatora Univerziteta Crne Gore. 

Za studijske programe Elektrotehničkog fakulteta, ističe ona, godinama unazad, interesovanje je veće od broja oglašenih mjesta.Image

„I ove godine, kao i svih prethodnih, očekujemo veliku zainteresovanost srednjoškolaca za upis na naše studijske programe. Prošle godine, na osnovnim akademskim studijskim programima Elektronika, telekomunikacije i računari i Energetika i automatika  upisali smo po 100 studenata, a na studijski program Primijenjeno računarstvo 130 studenata“, saopštila je Rubežić.

Ona je dodala da se za upis ne polaže prijemni ispit, te da prema važećem Pravilniku o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore odgovarajuće srednje škole za upis na studijske programe Energetika i automatika i Elektronika, telekomunikacije  i računari su: gimnazija, licencirana srednja vjerska škola, elektrotehnička, mašinska, hemijska, građevinska, geodetska, saobraćajna, šumarska, geološko-rudarska, metalurška, pomorska škola.

Za upis na studijski program Primijenjeno računarstvo prohodne su: gimnazija, licencirana srednja vjerska škola i sve srednje stručne škole.

 

Medijske objave:

https://fosmedia.me/index.php/infos/drustvo/elektrotehnicki-fakultet-za-maturante-i-na-drustvenim-mrezama

https://www.antenam.net/drustvo/158785-elektrotehnicki-fakultet-za-maturante-i-na-drustvenim-mrezama

https://www.portalanalitika.me/clanak/elektrotehnicki-fakultet-za-maturante-i-na-drustvenim-mrezama

 

 

Broj posjeta : 826