Elektrotehnički fakultet, 15.05.2020

Sedam studentskih radova Elektrotehničkog fakulteta nagrađeno besplatnim učešćem na konferenciji MECO'2020X

Organizacioni i Naučni odbor konferencija MECO’2020 i CPS’2020 nagradio je sedam studentskih radova Univerziteta Crne Gore, Elektrotehničkog fakulteta, besplatnim učešćem na ovoj renomiranoj konferenciji.

Po riječima organizatora, radovi su nagrađeni zbog izuzetnog kvaliteta, kao i principa konferencije da stimuliše naučni podmladak. Takođe, i zbog sada već istorijske podrške Univerziteta Crne Gore razvoju ove konferencije.

Organizatori takođe ističu da je MECO konferencija, jedna od internacionalno najreferentnijih u oblasti Embedded Cystems, Cyber Physical Systems an Internet of Things and General Computing, je uvrštena u sve referentne naučne baze, SCOPUS, IEEEXplore, WoS, a prate je dva specijalna izdanje Elsevier časopisa. Ima konferencijski impakt faktor preko 7 (Scimago Journal & Country Rank), a u svojoj istoriji je ugostila 3 Nobelovca. Radovi sa ove konferencije su citirani preko 5000 puta u Google Scholar-u.  Ove godine ugostiće istraživače iz preko 45 zemalja sa svih kontinenata.

Takođe za sve studente doktorskih studija Univerziteta Crne Gore, koji objavljuju rezultate u okviru svojih doktorskih istraživanja, konferencija dodjeljuje specijalne grantove učešća.

Na listi stimulisanih studentskih radova se nalaze i radovi studenata iz Regiona.

 

Lista nagrađenih studentskih radova je:

 

Students of UCG-ETF granted with free participation at MECO2020

paper #

Authors

Papers

12 Dragana Miladinović, Filip Jovanović and Nataša Radunović Convex Optimization Algorithms for Sparse Signal Reconstruction
15 Tijana Devedzic, Stefan Tomovic and Pavle Krsmanovic Application of Hermite functions in image reconstruction (Student paper)
16 Andrija Mandic, Bojan Jokovic and Stefan Vujovic Greedy reconstruction approaches and their application to the compressively sensed signals (student paper)
19 Budimir Anđelić, Filip Živković and Olivera Nikčević Use of alternating direction method of multipliers in reconstruction of hyperspectral images
20 Nina Blagojevic, Milena Bozovic and Tijana Radojicic Iris recognition on images reconstructed with gradient-based algorithm
21 Ognjen Bošković, Ana Nišavić and Jelena Stanić Testing of sparse domains and gradient-based reconstruction algorithm on 1D biomedical signals
90 Mirko Kalezić, Petar Sekulić and Slavko Kovačević Video Object Segmentation using Optical Flow and Recurrent Neural Networks
Broj posjeta : 422