Elektrotehnički fakultet, 27.06.2020

Profesori se odrekli honorara radi studenata koji rade na rješenjima za jedinstveno evropsko tržište električne energijeX

Usvajanje jedinstvenog tržišta električne energije jedan je od glavnih izazova s kojima se danas suočava Evropa, a dio ove  priče je i Crna Gora, kroz projekat Trinity, u okviru porgrama HORIZONT 2020, kojim rukovodi prof. dr Saša Mujović, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Osim profesora Mujovića, na projektu učestvuje i prof. dr Vladan Radulović, kao i dva uspješna studenta specijalističkih studija Elektrotehničkog fakulteta Lazar Šćekić i Maja Vujisić.

Vrlo je interesantan i pohvalan podatak da su se profesori Mujović i Radulović odrekli kompletnog honorara sa projekta u korist mladih kolega, koji će na ovaj način imati svoje mjesečne plate u naredne dvije godine i dodatan motiv za predani rad.

"Ovo vidimo kao način da pomognemo Univerzitetu Crne Gore i matičnom fakultetu da u restriktivnim uslovima zapošljavanja pronađemo mogućnost da najbolje vežemo za nauku i naš Univerzitet", poručuje dekan Mujović.

Ovaj projekat, navodi Mujović, povezuje nauku i struku, nacionalno i internacionalno, i omogućava razmjenu znanja i iskustava sa kolegama iz drugih država i u krajnjem doprinosi internacionalizaciji i fakulteta i Univerziteta Crne Gore.

ImagePrema njegovim riječima,  Sjeverna i Zapadna Evropa su već postigle napredak tokom posljednjih godina u ostvarenju jedinstvenog tržišta električne energije, a Jugoistočna Europa (JIE) se još uvijek  mora suočiti sa preprekama.

„Upravo, TRINITY projekat treba da poboljša trenutnu situaciju i olakša međusobno povezivanje tržišta električne energije u Jugoistočnoj Europi - među sobom i unutar trenutnog područja Multi-regionalnim spojenim tržištem“, objasnio je dekan Mujović.

Države članice EU, dodaje on, nastoje da budu u mogućnosti da se oslanjaju na svoje susjede za uvoz električne energije, a bez infrastrukture to nije moguće.

„TRINITY razvija četiri nezavisna, ali međusobno komplementarna softverska rješenja koji treba da olakšaju penetraciju obnovljivih izvora energije i omoguće međusobno povezivanje tržišta električne energije u regionu“, dodaje Mujović.

Prvo rješenje je postavljanje okvira za prekograničnu saradnju i integraciju obnovljivih izvora energije na tržištu električne energije, a na osnovu koordinisanog unutardnevnog tržišta i raspoloživih kapaciteta u Jugoistočnoj Evropi.

„Drugo rješenje je skup alata koji će omogućiti optimizacija rada Elektroenergetskoh sistema na regionalnom nivou. Treba takođe i da razvije nove algoritme za poboljšanje izračunavanja vrijednosti pouzdanosti, koji će olakšati uključenje više obnovljivih izvora energije u regionu“, navodi Mujović.

Treći proizvod TRINITY projekta, ističe Mujović, jeste osnivanje  Centra za upravljanje daljinskim upravljanjem obnovljivih izvoraa energije (Telecommunication-Renewable Energy Source T-RES) u JIE, sa ciljem optimizacije upravljanja i rada postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije, olakšavajući njihovo učestvovanje na različitim tržištima električne energije kroz posebne mehanizme za praćenje i sertifikovanje porijekla čiste energije.

„Na kraju, važno je i formiranje T – koordinacione platforme koja će služiti poboljšanju saradnje između Regionalnog koordinacionog centra i operatora prenosnog sistema“, kaže Mujović.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 705