Elektrotehnički fakultet, 18.08.2020

Prva ljetnja inženjerska škola u Pljevljima svečano otvorenaLjetnja inženjerska škola nauke, koju po prvi put organizuje NVO „Korak sa naukom“- udruženje mladih Pljevljaka koji za cilj imaju da realizacijom odgovarajućih naučnih kampova i seminara prošire naučni spektar u Pljevljima, počela je sa radom u ponedjeljak, 17.08.2020. godine, u prostorijama Američkog ugla Opštine Pljevlja.

Svečanom otvaranju petodnevnog događaja koji popularizuje i promoviše inženjerske nauke, a usmjeren je na učenike završne godine osnovnih i srednjih škola u Pljevljima, prisustvovali su ministarka nauke g-đa Sanja Damjanović, predsjednik Opštine Pljevlja g-din Igor Golubović, prodekanka za razvoj i istraživanje na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore g- đa Vesna Popović-Bugarin, mnogobrojni predstavnici privrede grada, školskih i drugih javnih ustanova, predavači i polaznici Škole.

Predstavnik NVO „Korak sa naukom“ Miloš Jelovac u obraćanju prisutnima istakao je da će se kroz petodnevni program predavanja velika pažnja usmjeriti na praktičnu primjenu znanja, kako bi se kroz takav način usvajanja znanja shvatila funkcionalnost naučenog, sve to kroz širok spektar tema koje obuhvataju sve smjerove i module Elektrotehničkog fakuteta UCG sa posebnim osvrtom na programiranje.

Prodekan Elektrotehničkog fakulteta UCG, prof. dr Vesna Popović-Bugarin je istakla da je misija Elektrotehničkog fakulteta UCG da kroz primjenu savremenih obrazovnih metoda, konstantno osavremenjavanje kurikuluma i istraživački rad obrazuje visoko kvalitetne eksperte u oblasti tehničkih nauka, eksperte koji su sposobni da doprinesu razvoju zemlje i regiona kreativnim radom u skladu sa evropskim trendovima. Takođe je dodala se mimo obrazovnog procesa, na Elektrotehničkom fakultetu UCG trude da kroz realizaciju sve većeg broja sporazuma o saradnji sa privredom, uključivanje studenata u projekte koji se realizuju na Fakultetu, studijske posjete i praksu, već u toku studija studenti približe budućim poslodavcima, da im se pokaže koliki je značaj inženjera elektrotehnike za razvoj jedne države, te da i sami mogu biti kreatori novih grana ekonomije i sopstvenog biznisa.

"Pravo blago Elektrotehničkog fakulteta UCG jeste činjenica da njegovi studenti i profesori, ma koliko uspješni bili, ne zaboravljaju svoje korijene. Tako su naši profesori organizatori dvije međunarodne naučne konferencije, MECO i Internet tehnologije, koje se tradicionalno održavaju na Žabljaku i u Budvi i u Crnu Goru okupljaju istraživače iz cijelog svijeta. Naši bivši studenti, danas vlasnici, direktori ili istaknuti članovi uspješnih preduzeća su omogućili renoviranje gotovo svih sala na fakultetu u kojima se odvija obrazovni process. Danas Elektrotehnički fakultet UCG i u tom dijelu ne zaostaje za modernim evropskim fakultetima. Napokon, i danas i narednih dana će naši trenutni i bivši studenti kroz jednu, rekla bih veoma humanu inicijativu, doprinijeti i Fakultetu i društvu, prenoseći stečeno znanje mladim generacijama iz svog grada i približavajući im značenje zvanja inženjera elektrotehnike." istakla je prodekanka.

“Cilj projekta je da ovaj događaj ostavimo u Pljevljima i za sledeću godinu, ali ne samo da ga održimo već i da ga proširimo i osvježimo asortiman i puni sadržaj. Pored dodatnih inženjerskih naučnih disciplina želimo da uključimo i neke teme koje će da nas približe gradu, prije svega termo-energetiku. Govorimo o ekološkoj rekonstrukciji termoelektrane Pljevlja, toplifikaciji, a to su veoma važne investicije za našu državu, a posebno za grad Pljevlja. Zbog toga smatramo i vjerujemo da su to teme koje treba da nađu svoje mjesto u ovakvom programu u narednim godinama“, istakao je Jelovac, koji je izrazio zahvalnost Ministarstvu nauke, Opštini Pljevlja, Elektrotehničkom fakultetu UCG i privrednim subjektima grada na punom razumijevanju važnosti i prepoznavanju ideje projekta.

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović iskazao je zadovoljstvo što je Opština Pljevlja dio projekta koji osnažuje mlade ljude da se posvete aktivnom izučavanju fundamentalnih nauka i stvaranju konkurentnosti sa mladim naučnicima u cijelom svijetu.

“Ovo je jedan od stepenika unaprijeđenja društvene svijesti i važnosti obrazovanja i ulaganja u mlade ljude, kroz najbrži put razvoja na bazi kreativnosti, inovativnosti i znanja. Ljetnja škola nauke kao što je ova, upravo ohrabruje srednjoškolce da se posvete izučavanju fundamentalnih nauka koje će kroz savremene i interesantne obuke i radionice svim mladim srednjoškolcima koristiti, kako u sticanju znanja, podsticanju i promociji inženjerskih nauka, tako i podsticanju razmišljanja u pravcu preduzetništva, kreativnog razmišljanja i razvoja ideja”, istakao je Golubović i naglasio da će se ovom školom postaviti novi standardi u promociji nauke na sjeveru Crne Gore, ali i na cjelokupnoj teritoriji države.

“U nadi da organizacija ovakvih manifestacija nagovještava dugu i uspješnu tradiciju, i da će ovaj događaj biti pokretač intenzivnije buduće saradnje Opštine Pljevlja i Ministarstva nauke u dijelu dugoročnog obezbjeđenja prostornih uslova da Pljevlja postanu centar zbivanja i održavanja škola i skupova koji se tiču naučne djelatnosti, još vas jednom pozdravljam i želim uspješan rad u nastavku“, zaključio je Golubović.

Ministarka nauke Sanja Damjanović, u svom obraćanju izrazila je radost povodom dolaska u Pljevlja, gradu kom je, kako je istakla, iškolovano dosta odličnih đaka, studenata, inženjera, a prije svega mladih lidera i koji je kao takav prepoznat u čitavom regionu, a i šire. Ovakav potencijal, po njenim riječima, važan je za čitavu našu državu, a cilj Vlade i Ministarstva nauke je da pruže dobar okvir kako bi se taj potencijal razvio za dobrobit čitavog našeg društva.

„Agilnost mladih ljudi okupljenih oko organizacije “Korak sa naukom” je za svaku pohvalu. Uočili smo njihovo angažovanje na takmičenju za inovativne start-up ideje koje je podržalo naše Ministarstvo, gdje su ušli u finale i nedavno dobili dodatnu podršku za dalji razvoj proizvoda kroz EU projekat. Oni su nagrađivani i kao sportisti i kao studenti i ovakvi mladi ljudi treba da budu uzor svim ostalim mladim ljudima“ – kazala je ministarka.

Agenda inženjerske škole je data u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 451