Elektrotehnički fakultet, 09.10.2020

Četiri projekta profesora Elektrotehničkog fakulteta među najbolje ocijenjenim na konkursu MNAX
Na Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte s rokom za prijavljivanje do 22. aprila 2020. godine, prijavljena su 63 projekta.
 
Nakon sprovedenog procesa međunarodne evaluacije Ministarstvo je pripremilo Rang listu projekata koji su ocijenjeni sa 80 i više poena (od ukupnih 100 poena). Među ovim projektima se nalaze četiri projekta profesora Elektrotehničkog fakulteta.
 
Ministarstvo će započeti pregovore sa rukovodiocima projekata sa Rang liste, a u skladu sa raspoloživim budžetom koji za ovu namjenu iznosi 1.3 M€.
 
U okviru Rang liste projekata, u skladu sa uslovima Konkursa, finansiraće se projekti u sljedećem odnosu oblasti nauka: 70% projekata iz oblasti: prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih i poljoprivrednih nauka, a 30% projekata će biti iz društvenih i humanističkih nauka.
 
Realizacija projekata će početi od januara 2021. godine, sa rokom za implementaciju do 2 godine.
 
Originalna vijest: https://mna.gov.me/vijesti/234542/Rezultati-Konkursa-za-dodjelu-grantova-za-naucnoistrazivacke-projekte.html
Broj posjeta : 339