Elektrotehnički fakultet, 13.10.2020

Preliminarna rang lista kandidata za upis na specijalističke studije studijskih programa Elektrotehničkog fakulteta - upisni rok 

Prigovori na Preliminarnu rang listu se podnose Vijeću Elektrotehničkog fakulteta do 14. oktobra 2020. godine u 11 časova. Prigovori se dostavljaju Studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta.

Primljeni kandidati upis mogu obaviti 14. oktobra 2020. godine u prostorijama Studentske službe u vremenu od 13 do 15 časova.

Za kandidate koji ne obave upis zaključno sa 14. 10. 2020. godine do 15 časova smatraće se da su odustali od upisa na specijalističke programe Elektrotehničkog fakulteta.

Dokumenti

Broj posjeta : 363