Elektrotehnički fakultet, 14.10.2020

Konačna rang lista kandidata za upis na specijalističke studije studijskih programa Elektrotehničkog fakulteta - II upisni rokNa preliminarne rang liste kandidata za upis na specijalističke studije u II upisnom roku nije bilo žalbi, te one postaju konačne.

Primljeni kandidati upis mogu obaviti 14. oktobra 2020. godine u prostorijama Studentske službe u vremenu od 13 do 15 časova.

Za kandidate koji ne obave upis zaključno sa 14. 10. 2020. godine do 15 časova smatraće se da su odustali od upisa na specijalističke programe Elektrotehničkog fakulteta.

Broj posjeta : 245