Elektrotehnički fakultet, 12.11.2020

Obraćanje Dekana prof. dr Saše Mujovića povodom Dana fakultetaX

Poštovane kolege, poštovani studenti,

Elektrotehnički fakultet danas započinje svoju šezdesetu godinu postojanja, u društvenom ambijentu i okolnostima koje ne poznaje njegova istorija. Krajnje je neobično da su svi postignuti rezultati i svi novi planovi u sjenci opakog korona virusa, koji upravlja čovječanstvom i postavlja neka nova životna pravila. Zato i ova pisana riječ, umjesto našeg druženja i proslave prikladne renomeu Elektrotehničkog fakulteta.

Tog 12. novembra, 2019. godine, proslavljajući 58 godina postojanja Fakulteta, okupili smo drage kolege pripadnike prve generacije diplomaca Elektrotehničkog fakulteta, želeći da iskažemo poštovanje prema našoj tradiciji i da razvijemo snažan osjećaj pripadnosti i ponosa kod onih koji čine sadašnjost i budućnost Fakulteta. Sa nama su bili predstavnici Univerziteta Crne Gore, državnih organa, i privrednih partnera, kreirajući jasnu poruku da je uspješni Elektrotehnički fakultet potreba Univerziteta i države Crne Gore. Oprostite mi na ličnim impresijama, ali energija koju sam tog dana prikupio od svih graditelja i poštovalaca Fakulteta je bila nemjerljivo jaka i obavezujuća.

Najavili smo da ćemo se boriti za još bolji Elektrotehnički fakultet, da ćemo uraditi sve da se prošlost ne "postidi" današnjice i da ćemo se truditi da pripremimo solidne osnove za generacije koje dolaze. Elektrotehnika je nauka koja ne priznaje minuli rad, staru slavu i lovorike, koja ne dozvoljava opijenost postignutim. Svaki novi dan je novo dokazivanje i svaki genijalni rezultat u ovoj oblasti ima kratak rok trajanja i biva brzo prevaziđen. Okruženi tim saznanjima, a radeći u vanrednim uslovima opasnosti i neizvjesnosti, danas sa velikim osjećanjem zadovoljstva možemo tvrditi da nismo iznevjerili data obećanja i da Elektrotehnički fakultet ide linijom progresa.

Naš prvi definisani cilj je bio da se tijesno povežemo sa alumnistima Elektrotehničkog fakulteta, da ih vratimo na Fakultet, da ih podsjetimo da su oni hladni i polumračni amfiteatri njihovi, da su njihovi holovi i one oglasne table koje pamte kao "škrte" sa imenima onih koji bi položili neki ispit, da je ovo njihova matica i njihovo ogledalo, te da su njihove karijere dobrim dijelom plod znanja kojeg su dobili na ovom fakultetu. Prosto, tu izraženu emociju koju imaju naši bivši studenti, trebalo je probuditi i pretvoriti u silu koja će Fakultetu donijeti nove vrijednosti i biti motivišući faktor za aktuelne studente. U velikoj mjeri smo uspjeli u tome.

Naš Fakultet obavlja nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost i kvalitet cijelog procesa u mnogome zavisi od saradnje sa privrednim partnerima i njihove potrebe za kadrom kojeg produkujemo. Zato je bilo važno napraviti iskorak u saradnji sa privredom, privoljeti partnere da aktivno participiraju u radu Fakulteta, da budu zainteresovani za osavremenjavanje nastavnih planova i programa, da studentima prenose najnovija znanja, da budu pouzdani partneri pri apliciranju za naučne projekte. Uspjeli smo u tome i ponosni smo što smo zavrijedili širom otvorena vrata Elektroprivrede Crne Gore, Crnogorskog elektroprenosnog sistema, Telenor-a i M-tel-a i privukli na Elektrotehnički fakultet nove kompanije: Electro Group, Amplitudo, Ramel, Mezon, CoreIT, Bemax, Crnogorsku berzu električne energije, Regionalnu aukcijsku kompaniju SEE-CAO, Electro Team i Uhura Solution, stvarajući na taj način respektabilan privredni konzorcijum.

Elektrotehnički fakultet egzistira u vremešnoj Zgradi tehničkih fakulteta, u prostornim kapacitetima koji ne odgovaraju našim potrebama, koji prokišnjavaju, koji su neadekvatno klimatizovani, koji su daleko od minimuma reprezentativnosti. Smatrali smo i smatramo da studenti i nastavno osoblje Fakulteta zaslužuje puno više i da rješavanje ovog problema mora biti na vrhu prioriteta. Imali smo ogroman, rekao bih najveći mogući izazov, kako riješiti ovaj problem u uslovima nedostatka sopstvenih sredstava i krajnje ograničenog budžetskog finansiranja. Rješenje smo našli u podršci privrednih partnera ili bolje reći naših alumnista, koji su predanim i svojskim radom učinili da računarske sale i amfiteatri Elektrotehničkog fakulteta izgledaju kao najljepši prostori prestižnih univerziteta. Ono što nam je bila slabost, danas nam je ogromna snaga, a odnos koji su demonstrirali naši alumnisti mogu jedino nazvati časovima ljubavi koje su poklonili Fakultetu. Vrijedi pomenuti imena: Dejana Pešterca, Nenada Novovića, Srđana Ćetkovića, Marka Lakušića, Branka Biberdžića, Andreja Minkovskog, Nikole Kovačevića, Vladana Tabaša, Milivoja Cerovića, Dušana Banovića, Ljuba Kneževića, Ivana Vučinića, Đura Stojanovića i Saše Lekovića. Ponosimo se što je pribavljeno i uloženo preko 500 000 € za sanacije prostora i što se aktivnosti nastavljaju, što će učiniti da svaki kutak Elektrotehničkog fakulteta bude besprijekorno funkcionalan, dotjeran i inspirativan za studente. Slijedi opremanje laboratorije za relejnu zaštitu i laboratorije sa OpenRAN tehnologijom. Renoviramo i Zajedničku svečanu salu. Obećali smo da ćemo odbaciti to "ružno" odijelo Elektrotehničkog fakulteta. Uspjeli smo u tome.

Obećali smo da ćemo se boriti za bolji status i plaćanje školarina naših saradnika, studenata magistarskih i doktorskih studija. Uspjeli smo u tome. Zahvaljujući Elektroprivredi Crne Gore, svi naši saradnici imaju plaćene školarine, uz realnu nadu da će ubrzo biti formiran "Fond ekselentnosti" za ove svrhe, finansiran od strane kompanije Telenor.

Obećali smo da ćemo se boriti za bolji status i izbor u profesorska zvanja kolega saradnika sa doktorskom titulom. Četiri naša kandidata su izabrana ili su na pragu izbora u docentska zvanja, pa nije neskromno reći da smo uspjeli u namjeri, uz obavezu da nastavimo na isti način.

Ovaj fakultet je prepoznat po naučnim rezultatima koji se ostvaruju. I prethodna godina je bila više nego uspješna. Možemo se pohvaliti sa 35 objavljenih radova nastavnika i saradnika Fakulteta u časopisima sa SCI liste, te da je u toku realizacija 23 nacionalna i međunarodna projekta. Ako tome dodamo značajnu citiranost naših kolega, onda s pravom možemo tvrditi da pospješujemo uspješnost Univerziteta Crne Gore.

U prethodnoj godini smo se bavili i izradom Strategije razvoja Elektrotehničkog fakulteta do 2024. godine. Ovaj dokument, urađen u skladu sa Strategijom razvoja Univerziteta Crne Gore, definiše pravce razvoja Fakulteta i naših novih stremljenja. Otvaranje novih studijskih programa, pokretanje programa cjeloživotnog učenja, kao i programa na engleskom jeziku izdvajamo kao ključne kako bi ovaj Fakultet zadržao aktuelnost i atraktivnost.

Podržavali smo aktivnosti naših studenata. To su zaslužili svojim odnosom prema Fakultetu, kreativnošću, željom da pomognu u realizaciji projekata, a posebno naporima koje ulažu, zajedno sa nama – njihovim profesorima, da održimo nastavni proces i kvalitet obrazovanja u nekim novim, svima nama nepoznatim uslovima. Hvala im što su bespogovorno amfiteatre, table, konsultacije i druženje zamijenili svojim domovima i računarima, doprinoseći zaštiti sopstvenog zdravlja i poštovanju utvrđenih mjera. Hvala im na mogućnosti da se brzo adaptiraju na promjene i što te promjene nisu ugrozile neke lijepo osmišljene aktivnosti. S tim u vezi,  valja posebno izdvojiti organizaciju prve Start-up akademije, čije je finale, bez dileme, predstavljalo jedan od najinteresantnijih događaja realizovanih na Elektrotehničkom fakultetu. Naš Fakultet je tog dana bio "svijet" koji je okupio sjajne studente sa inovativnim idejama, njihove mentore – predstavnike najznačajnijih kompanija u oblasti energetike i ICT-a u Crnoj Gori, predstavnike diplomatskog kora, Ministarstva nauke i čelnike Univerziteta Crne Gore. Zaista je bilo privilegija biti dio Akademije koja je pokazala raskošan potencijal naših studenata i koja je potvrdila opravdanost naše strateške opredijeljenosti da Fakultet ne može "uzrastati" sam, bez podrške industrijskih partnera i važnih društvenih činilaca.

Studenti: Danilo Petričević (ETR), Nikola Milić (EA) i Anja Mičetić (SPR) su pokazali vanredno dobre rezultate u savladavanju nastavnog procesa tokom prethodne godine i zavrijedili godišnje nagrade za najbolje studente Elektrotehničkog fakulteta. Čestitamo im.

Ovom prilikom treba napomenuti da nas je nedavno zauvjek napustio jedan od utemeljivača Elektrotehničkog fakulteta, akademik Milinko Šaranović, kome neka je slava i vječna hvala za sav doprinos koji je dao našem (njegovom) Fakultetu.

Moramo biti objektivni i jasno apostrofirati da realizacija naših budućih planova zavisi od brojnih eksternih faktora, koji su van domašaja nas na Elektrotehničkom fakultetu. Nastavni kadar Elektrotehničkog fakulteta kojeg čine 35 profesora i 16 saradnika u nastavi je dovoljan samo za elementarni opstanak Fakulteta, a nikako za razvojni koncept. Brojnost kadra mora biti povećana i to je uslov svih uslova i osnova sa napredak. Iskreno se nadamo da ćemo naići na razumijevanje i da će postojati svijest da nauka nije trošak (gubitak), nego moćno sredstvo u cilju prevazilaženje složene ekonomske situacije u zemlji. Digitalizovano društvo bazirano na nauci i znanju mora biti oslobođeno barijera za zapošljavanje onih najboljih, jer upravo oni prave razliku i čine da ulaganje u njih bude višestruko isplativo.

U lično ime, želim da se zahvalim svima koji su doprinijeli uspjehu Elektrotehničkog fakulteta u godini koja je na izmaku. Zahvaljujem rukovodećim ljudima Univerziteta Crne Gore, Ministarki nauke, dr Sanji Damjanović, našim privrednim partnerima, Inženjerskoj komori Crne Gore i svima koji su nas podržavali i koji razumiju misiju i važnost Elektrotehničkog fakulteta za Crnu Goru. 

Srećan nam Dan fakulteta. Želimo dobro zdravlje za sve nas i neke vedrije dolazeće dane.

Srdačno,

Prof. dr Saša Mujović, Dekan

 

Link na kraću prezentaciju urađenog na renoviranju prostornih kapaciteta Fakulteta u prethodnih godinu dana:

https://drive.google.com/file/d/1-0KZTcDBnY5bpqmH8pdUM-nuDvUjO0Ou/view?usp=sharing

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/sezdeset-godina-etf-a

 

Broj posjeta : 1048