Elektrotehnički fakultet

Obavještenje za kandidate za upis na master studijske programe Elektrotehničkog fakulteta - prijemni ispit
Sadržina i struktura prijemnog ispita za upis na master studijske programe Elektrotehničkog fakulteta za studijsku 2021/22. godinu data je u priloženom dokumentu. 
 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 729