Elektrotehnički fakultet

Važno obavještenje za kandidate koji su stekli pravo upisa na Elektrotehnički fakultet
Primljeni kandidati upis mogu obaviti do četvrtka 15.07.2021. godine u prostorijama Studentske službe u vremenu od 9–14h.

Za upis je potrebno priložiti sljedeća dokumenta:

  • Originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • Originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • Diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;
  • Kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuće lične isprave koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • Diplomu o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja;
  • Indeks;
  • dva prijavna lista;
  • dvije identične fotografije za indeks.

Za kandidate koji ne obave upis zaključno sa četvrtkom 15.07. 2021. godine do 14h smatraće se da su odustali od upisa na Elektrotehnički fakultet.

 

Broj posjeta : 650