Elektrotehnički fakultet

K O N K U R S za honorarni angažman laboranta, na određeno vrijeme, za studijsku 2021/22. godinu
UNIVERZITET CRNE GORE

 

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET u Podgorici

Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica

Kontakt telefon: 020 245 839

 

raspisuje

 

K O N K U R S

 

Za honorarni angažman laboranta, na određeno vrijeme, za studijsku 2021/22. godinu, na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, za studijske programe Elektronika, telekomunikacije i računari i Energetika i automatika, 1 izvršilac.

Spisak predmeta na kojima će laborant izvoditi vježbe nalazi se u prilogu.

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove: srednje obrazovanje (IV nivo) u obimu od 240 kredita CSPK-a, više obrazovanje (V nivo), u obimu od 120 kredita CSPK-a, ili visoko obrazovanje (VI nivo) u obimu od 180 kredita CSPK-a ili u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII-1 nivo) odgovarajuće struke za određeni studijski program, radno iskustvo u trajanju od jedne godine u struci i poznavanje rada na računaru.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa, Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, Džordža Vašingtona bb.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dokumenti

Broj posjeta : 459

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.