Nagrade iz fonda Crnogorske akademije nauka i umjetnostiCrnogorska Akademija Nauka I Umjetnosti (CANU) raspisuje konkurs za dodjelu tri nagrade iz Fonda CANU.

Nagrada se dodjeljuje mladim stvaraocima do 35 godina starosti (navršenih do dana zaključenja Konkursa) za postignute izuzetne rezultate u oblasti nauke i umjetnosti. Kandidate za Nagradu mladim stvaraocima mogu predlagati: visokoškolske ustanove, fakulteti i instituti, umjetničke akademije, tri lica sa naučnim ili akademskim zvanjem ili umjetnika koji nijesu članovi organa predlagača, članovi Odbora ili Žirija u godini u kojoj se dodjeljuje Nagrada.

Predlagač može predložiti najviše jednog kandidata za Nagradu.

Pisani predlozi za nagrade mladim stvaraocima moraju sadržati ocjenu naučnog i umjetničkog rada i biobibliografske podatke predloženog kandidata.

Predlozi za nagrade dostavljaju se u roku od 30 dana od dana raspisivanja Konkursa na adresu:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
81000 Podgorica
Muzički centar Crne Gore
Ulica V proleterske 4/1.

 

Izvor: https://www.canu.me/vijesti/nagrade-iz-fonda-canu 

Broj posjeta : 186


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.