Erasmus+ konkurs za mobilnost studenata i osoblja na Univerzitetu u Lodžu
Uspostavljena je saradnja sa Univerzitetom u Lodžu (Poljska) i objavljen je konkurs za mobilnost studenata i osoblja.

Više informacija na https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/152189-univerzitet-u-lodzu-poljska-rok-za-prijavu-25-novembar-2022Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.