Odluka po Konkursu za izradu znaka i logotipa Elektrotehničkog fakulteta
Komisija u sastavu:
1. Prof. mr Ana Matić
2. Doc. dr um Zdravko Delibašić
3. Prof. dr Budimir Lutovac

je dana 12. 12. 2022. godine ocijenila pristigle radove izrada znaka i logotipa za Elektrotehnlčki fakultet.
Pristiglo je ukupno 17 koverti sa 17 rješenja od kojih jedno rješenje (rad pod šifrom 07081A) nije
zadovoljilo propozicije tražene konkursom (ugrožena anonimnost).

Nakon detaljne analize radova, Komisija je jednoglasno konstatovala da nijedno ponudeno rješenje ne
zadovoljava estetske (grafićke) kriterijume, ne simbolizuje djelatnost i tradiciju ustanove i ne može biti
dobar reprezent Elektrotehničkog fakulteta.

Shodno navedenom, Komisija predlaže ponovno raspisivanje konkursa u toku naredne godine.

U Podgorici, 12. decembra 2022. godine

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.