Konačna rang lista kandidata za upis na specijalističke i master studijske programe Elektrotehničkog fakulteta - II upisni rok
S obzirom da nije bilo prigovora na Preliminarne rang liste objavljene 9. oktobra 2023, one postaju Konačne rang liste kandidata za upis na specijalističke i master studijske programe Elektrotehničkog fakulteta.

Primljeni kandidati upis mogu obaviti 10. oktobra 2023. godine u prostorijama Studentske službe u vremenu od 11 do 14 časova.

Za upis je potrebno priložiti sljedeća dokumenta:

  • Kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuće lične isprave koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • Indeks;
  • dva prijavna lista;
  • dvije identične fotografije za indeks.

Za kandidate koji ne obave upis zaključno sa 10. oktobra. 2023. godine do 14 časova smatraće se da su odustali od upisa na specijalističke i master studijske programe Elektrotehničkog fakulteta.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.