JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DRŽAVNIH ELEKTROTEHNIČKIH FAKULTETA ZA STUDIJSKU 2023/2024. GODINU
Fondacija „Dobrilo Gačević“ usmjerena na pomoć i podršku mladim inženjerima a u cilju podsticanja najboljih studenata da nastave školovanje sa visokim postignućima raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA DRŽAVNIH ELEKTROTEHNIČKIH FAKULTETA ZA STUDIJSKU 2023/2024. GODINU

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti/kinje završnih godina specijalističkih i master akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, smjer energetika i automatika (ili odgovarajući smjer ukoliko student dolazi izvan CG)  ili bilo kog drugog univerziteta u regionu koji je osnovan od strane države (državni faklutet), studenti/kinje koji su prethodno akademsko zvanje i/ili školovnaje sticali na univerzitetima koje je osnovala država (državni fakultet), koji nijesu u radnom odnosu, studenti/kinje koji su državljani Crne Gore, studenti/kinje koji nijesu gubili nijednu godinu tokom studija odnosno koji prvi put upisuju semestar studijske godine koju pohađaju i koji su položili sve ispite iz prethodnih godina studija te studenti/kinje koji su tokom školovanja ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 8,00 (osam).

U cilju podsticanja studenata iz Opštine Pljevlja, naglašavamo da će se isti dodatno bodovati sa 10 (deset) bodova uz dokaz o položenom maturskom ispitu neke od srednjoškolskih ustanova sa teritorije navedene opštine.

Fondacija „Dobrilo Gačević“ budžetom je opredjelila sredstva za stipendiranje studenata Elektrotehničkog fakulteta (program Energetika i automatika) na način što će 5 (pet) najboljih studenata završnih godina specijalističkih i master akademskih studija  dobiti stipendiju u iznosu od po 150,00 € mjesečno u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci. Ne postoji obaveza vraćanja stipendije.

Rok za podnošenje tražene dokumentacije je od 08.12.2023. godine do 22.12.2023. godine.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu:

Skerlićeva br. 14, 84210 Pljevlja sa naznakom FONDACIJA „DOBRILO GAČEVIĆ“ – ZA STUDENTSKE STIPENDIJE.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • CV studenta/kinje
  • uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija važeće lične karte
  • potvrda o položenim ispitima
  • potvrda o studiranju
  • kopija uvjerenja o diplomiranju sa osnovnih akademskih studija
  • dokaz da student/kinja nije u radnom odnosu (potvrdu izdaje Zavod za zapošljavanje)
  • dokaz o položenom maturskom ispitu (ukoliko je student iz Opštine Pljevlja)
  • broj žiro računa (potvrda iz banke)

NAPOMENA: Dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije i ne može biti starija od 6 mjeseci. Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija se neće razmatrati.

Komisija za sprovođenje postupka stipendiranja (u daljem tekstu: Komisija) odgovornom licu fondacije dostavlja rang listu studenata koji ispunjavaju uslove iz ovog konkursa u skladu sa zahtjevanim kriterijumima.

KRITERIJUMI

Kriterijumi za dobijanje stipendije podrazumijevaju sljedeće:

  • Uspjeh tokom školovanja i efikasnost studiranja. Studenti se rangiraju prema ukupnom broju bodova po formuli:

                        Prosjek x 9

  • Studenti sa teritorije Opštine Pljevlja dobijaju dodatnih 10 bodova.

Ukoliko se dogodi da dva ili više studenata ima istu prosječnu ocjenu u prethodnom periodu školovanja, kao prednost će se bodovati prosječna ocjena samo sa završne godine osnovnih (bachelor) studija.

Stipendija se dodjeljuje za studijsku 2023/2024 godinu na period od 12 mjeseci i isplaćuje se u jednakim mjesečnim ratama bez obaveze vraćanja.

Novoosnovana Fondacija „Dobrilo Gačević“ nosi ime  dugogodišnjeg radnika Elektroprivrede Crne Gore i direktora TE „Pljevlja“, koji je cijeli svoj radni vijek, od samog početka, proveo  u TE „Pljevlja“ u kojoj je obavljao i niz odgovornih funkcija. Rođen je 1957. godine u Pljevljima. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer Energetika. U TE „Pljevlja“ odradio je pripravnički staž 1982. godine, a poslije odsluženog vojnog roka zasnovao radni odnos kao glavni inženjer za mjerenje i regulaciju do 1986. godine. Narednih devet godina radio je kao vodeći inženjer elektroposlova za pomoćne objekte TE „Pljevlja“, a zatim sve do 2001. kao vodeći inženjer za upravljanje i zaštitu visokonaponske opreme. 0d 2001. do 2010. godine bio je pomoćnik direktora za tehnička pitanja tog termoenergetskog objekta. Godinu dana bio je i v.d. direktora Termoelektrane, a nakon toga pomoćnik direktora Direkcije za poslovni i tehnički razvoj EPCG za lokaciju Pljevlja i menadžer projekata u Direkciji za razvoj i inženjering EPCG.

Učestvovao je u realizaciji i pripremi više izuzetno važnih i kompleksnih  projekata u EPCG u kojima bismo izdvojili rad na pripremi i realizaciji projekta ugradnje elektrofilterskog postrojenja, pripremi i realizaciji projekta zamjene TNP parnoturbinskog postrojenja, pripremi i realizaciji projekta ekološke rekonstrukcije TE „Pljevlja“ kao i na projektu toplifikacije Pljevalja te pripremi za realizaciju projekta mHE Otilovići.

Dobrilo Gačević dao je nemjerljiv doprinos razvoju TE „Pljevlja“ kao i same lokalne zajednice, pa se i Fondacija, koja nosi njegovo ime, upravo iz tog razloga opredijelila da ubuduće svoje aktivnosti usmjeri ka stipendiranju mladih i vrijednih ljudi koji žele da se edukuju i profesionalno ostvaruju na polju energetike.

Informacije u vezi sa javnim pozivom kandidati/kinje mogu dobiti putem e-mail adrese: fondacijadobrilogacevic@gmail.comNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.