Prijava teme master rada
U skladu sa Pravilima studiranja na master studijama, član 15 stav 1, student predlaže temu i mentora rada nakon završetka drugog semestra, a najkasnije do završetka trećeg semestra.

U dogovoru sa mentorom student je u obavezi da dostavi Arhivi Elektrotehničkog fakulteta dva primjerka Prijave teme master rada, potpisane od strane mentora i kandidata, do 10. u mjesecu.

Formular za prijavu teme master rada dostupan je na stranici Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.