Elektrotehnički fakultet, 13.10.2018

Erasmus + konkurs za Univerzitet u VaršaviPo osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Varšavi u ljetnjem semestru u akademskoj 2018/19 godini.

Konkurs možete naći na ovom linku.