Elektrotehnički fakultet, 26.03.2019

Erasmus+ konkurs za univerzitete u okviru Mare Nostrum konzorcijuma (akademsko i administrativno osoblje)Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu za neki od grupe univerziteta u okviru Mare Nostrum konzorcijuma u akademskoj 2018/2019. godini. 

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko osoblje i administrativno osoblje fakulteta čije se studijske oblasti mogu naći na linku:

https://up.pt/marenostrum2018/courses

Konkurs možete naći na ovom linku.