Elektrotehnički fakultet, 10.07.2019

Rang lista kandidata za upis u I godinu osnovnih studija Elektrotehničkog fakulteta- II upisni rokPrimljeni kandidati upis mogu obaviti do petka 12.07.2019. godine u prostorijama Studentske službe u vremenu od 9–14h.

Za kandidate koji ne obave upis zaključno sa petkom 12.07. 2019. godine do 14h smatraće se da su odustali od upisa na Elektrotehnički fakultet.

Dokumenti

Broj posjeta : 1659