Elektrotehnički fakultet, 02.09.2019

Dopuna pravila studiranja na osnovnim studijamaStudent završne godine osnovnih studija studijske 2018/19. godine koji ima neprijavljen i nepoložen samo jedan ispit, bez obzira na broj ECTS kredita, može prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta u septembarskom ispitnom roku tekuće studijske godine.

Termin polaganja tog ispita određuje Vijeće organizacione jedinice i biće naknadno objavljen.

Dokumenti

Broj posjeta : 825