Elektrotehnički fakultet, 02.09.2019

Jedinstveni studentski kod (JSK) i njegova obavezna primjenaJedinstveni studentski kod (JSK) je namijenjen za jedinstvenu identifikaciju uplata koje student vrši na račun fakulteta. Prilikom popunjavanja uplatnice, student treba da navede jedinstveni studentski kod u polju poziv na broj odobrenja. U prilogu se nalazi primjerak popunjene uplatnice.

Dokumenti

Broj posjeta : 873