Elektrotehnički fakultet, 30.09.2019

Termini prijave za upis na doktorske studije Elektrotehničkog fakultetaPrijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se u studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore do 10.10.2019. godine.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Upis kandidata će se obaviti do 14.10.2019. godine.

Početak nastave je 15.10.2019. godine.

Broj posjeta : 278