Elektrotehnički fakultet, 11.07.2020

Konačna rang lista za upis na osnovne studije - I upisni rokImajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprječavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, upis kandidata će se obaviti slanjem potrebne dokumentacije isključivo putem pošte (preporučenom ili kurirskom pošiljkom). 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

  1. INDEKS SA UREDNO POPUNJENOM PRVOM STRANOM
  2. DVIJE IDENTIČNE FOTOGRAFIJE (U BOJI)
  3. DVA PRIJAVNA LISTA (ŠV–20 OBRASCA, KUPUJU SE U KNJIŽARI I ŠALJU POPUNJENI)

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da pošalju potrebnu dokumentaciju zaključno sa 15.07.2020. godine, na adresu Elektrotehničkog fakulteta (Bul. Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica) kako bi se upis mogao obaviti shodno uslovima objavljenog konkursa. Za kandidate koji ne budu dostavili potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Dokumenti

Broj posjeta : 4153