Elektrotehnički fakultet

Obavještenje za studenti koji su usljed posledica obolijevanja od korona virusa ili obavezne samoizolacije propustili jedan od termina predviđenih za kolokvijume
Studenti koji su usljed posledica obolijevanja od korona virusa ili obavezne samoizolacije propustili jedan od termina predviđenih za kolokvijume imaju mogućnost da propušteni kolokvijum rade u prvom januarskom roku uz redovni završni ispit  ili u nekom drugom terminu dogovorenom sa predmetnim nastavnikom. 

Student je dužan da molbu sa odgovarajućom dokumentacijom dostavi studentskoj službi najkasnije do 7. januara. 2021. godine.

Broj posjeta : 516