Elektrotehnički fakultet

Termin održavanja popravnog ispita
Popravni ispit će se održati u petak, 9. jula, u računarskoj sali L1, sa početkom u 9.00h.

Polaganje ispita nije moguće bez kredencijala za pristup platformi Moodle.

Broj posjeta : 58