Elektrotehnički fakultet, 26.04.2018

Termin ponovljenog kolokvijumaPonovljeni kolokvijum će se održati u sali 106, u petak 04.05. od 15h.

Izlaskom na ponovljeni kolokvijum poništavaju se bodovi sa redovnog.