Medicinski fakultet, 02.09.2020

I septembarski rok: predlozi zaključnih ocjenaPredlog ocjene formirane na osnovu poena osvojenih na kolokvijumima, praktičnom i usmenom ispitu:

Kalač Larisa: D

Broj posjeta : 145