Unaprijeđen sajt Univerziteta Crne Gore: Prilagođen za osobe sa invaliditetom i dostupan na oba pisma
Unaprijeđen sajt Univerziteta Crne Gore: Prilagođen za osobe sa invaliditetom i dostupan na oba pisma

Univerzitet Crne Gore unaprijedio je funkcionalnost i inkluzivnost zvaničnog sajta www.ucg.ac.me prilagodivši ga za osobe sa invaliditetom (OSI), a pored toga je omogućena dostupnost sajta na oba pisma, latinici i ćirilici.

Naime, u cilju unapređenja inkluzivnosti sajta univerziteta implementirano je rješenje kojim se poboljšavaju iskustva korišćenja sajta za OSI. Funkcionalnosti koje će moći da koriste su: čitanje teksta naglas, kontrole kontrasta, isticanja linkova, promjena veličine fonta, razmaka proreda i poravnanja teksta, promjena veličine kursora, zasićenja boja i pauziranja animacija. Sve funkcionalnosti su dostupne kroz vidžet (widget) na sajtu,  sa intuitivnom upotrebom.

Unapređenje sajta dio je kontinuirane posvećenosti Univerziteta Crne Gore povećanju kvaliteta, poboljšanju efikasnosti i organizaciji rada, kroz digitalizaciju servisa, te uklanjanju svih barijera na putu ka znanju i omogućavanju jednake pristupačnosti za sve njegove korisnike.

Sajt je unarijeđen sa ciljem lakše, brže i kvalitetnije pristupačnosti svim informacijama od važnosti za studente, profesore, administrativno osoblje i ostale korisnike sajta Univerziteta. 

Jedna od novina je i dostupnost sajta osim na latinici, i na ćirilici, čime je Univerzitet Crne Gore izašao u susret brojnim zahtjevima za ostvarenje Ustavom zagarantovanih prava.

Digitalizacija brojnih servisa na Univerzitetu Crne Gore je u završnoj fazi. Uveden je novi DMS, elektronsko arhiviranje, te savremeni E-indeks servis koji će značajno olakšati svakodnevni rad studenata, profesora i administracije, a sa planiranom nadgradnjom, praktično će odmijeniti studentsku službu.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.